Visie schrijfdans

Schrijfdans is… schrijbelen, schrijftekenen en schrijven. Het is een doorgaande lijn van grof- naar fijnmotorisch je hand gebruiken, van werken met sensomotorisch materiaal naar het werken met de pen op papier, van beweging naar vorm, van werken met twee handen naar werken met de voorkeurshand.

Juf Karen geeft dit schooljaar de schrijfdans in al onze kleuterklassen en in het 1ste leerjaar.