Het eerste leerjaar

Juf Eowyn

Hallo!

Ik ben juf Eowyn en stel mij met veel plezier voor.

Ik heb enkele jaren geleden mijn hart verloren aan het eerste leerjaar. Kinderen leren lezen en schrijven vind ik heel erg leuk. Liefde, warmte, en respect zijn belangrijke waarden in mijn klas. Ik bied veel structuur aan en probeer een veilig klimaat te creëren waarin de kinderen zelfstandig leren werken, maar ook kunnen rekenen op een luisterend oor, knuffel en een motiverend schouderklopje. Mijn motto in de klas is: ‘Van proberen kan je leren!’

De leerstof wordt met veel materiaal en op een speelse manier gebracht, we doen reken- en taalspelletjes, we werken vaak in groepjes, we doen hoeken- en contractwerk.

Voor taal gebruiken we de methode “Veilig leren lezen”, dit is een taal-/leesmethode. Deze methode is opgebouwd uit deelkernen. Elke kern start met een ankerverhaal waaruit woorden en letters worden aangeleerd. Met de letters leren we al heel snel nieuwe woorden maken en lezen.

Tegelijkertijd leren we ook schrijven met de methode ‘Ik Pen’. Bij schrijven besteden we niet alleen aandacht aan het correct vormen van de letters, maar ook aan de schrijfhouding.

Wiskunde leren we met de methode “zoWISo”. Tijdens de lessen getallenkennis en bewerkingen leren we over de getallen tot 20. We leren getallen lezen en schrijven, splitsen, getallenassen invullen… We leren de symbolen =, +, - ,<, > en we leren optellen en aftrekken.

Bij meten, metend rekenen en meetkunde werken we rond liter, meter en kilogram; we leren kloklezen tot op het half uur en besteden aandacht aan het dagverloop, de weekkalender en tijdsbegrippen. We leren over euro en cent (tot 20),

De creatieve vakken komen aan bod tijdens de lessen muzische vorming: we gaan liedjes en versjes leren, knutselen, tekenen, toneel spelen, bewegen… We gaan ook enkele keren naar toneelvoorstellingen kijken.

Voor wereldoriëntatie (W.O.) werken we rond verschillende thema’s. Deze lessen gaan over de natuur, de maatschappij, verkeer, techniek…

Zo, dit was het in een notendop, voor meer uitleg en vragen ben je steeds welkom voor of na schooltijd!

Juf Eowyn

Juf Eowyn
Het eerste leerjaar
Juf Eowyn