Het tweede leerjaar

Juf Nele

Welkom in het tweede leerjaar bij juf Nele!


Vorig jaar leerde je kind lezen, schrijven en rekenen tot 20. Dat was al heel wat! 
Hierop bouwen we verder in het tweede leerjaar. Samen gaan we op stap naar een leerrijk jaar.  Bijvoorbeeld: rekenen tot 100, maaltafels, hoofdletters, begrijpend lezen, spelling, mooie zinnen maken … en nog veel meer!  
We knutselen, lezen, schrijven, dansen, spelen, rekenen, lachen, praten, turnen, zwemmen … om elke dag te kunnen ontdekken dat je méér kan en weet!


We werken vaak samen in de klas tijdens groepswerk en hoekenwerk. Taken verdelen, overleggen, samen tot een oplossing komen… maar ook de leerstof op een speelse manier ontdekken en inoefenen. 
Als juf vind ik het belangrijk dat elk kind zich goed voelt in de klas. Fouten maken mag, niemand is perfect. Maar we doen allemaal ons best! 
Ik ben klaar om er in te vliegen dit schooljaar… jullie ook?


Juf Nele 

In de klas gebruiken we de volgende methodes:
-    Wiskunde: ZoWISo
-    Taal: Zie Zo Taal
-    Spelling: Zie Zo Spelling
-    Schrift: Ik Pen! 
-    Sociale vaardigheden: KIVA
-    WO en MuVo: eigen materialen
 

juf Nele
Het tweede leerjaar
Juf Nele