5de leerjaar

Juf Aurelie

Ik ben juf Aurelie van het vijfde leerjaar. 

Het vijfde leerjaar is een belangrijk maar ook een moeilijk jaar. Er wordt intensief voorbereid op het zesde leerjaar en secundair onderwijs. Zowel voor taal, rekenen en wereldoriëntatie is er veel nieuwe leerstof en uiteraard is er een nieuw vak: Frans.

De leerlingen leren ook voor alle vakken om grotere stukken te studeren. Daarom wordt er uitgebreid tijd besteed aan leren plannen. Dit plannen van lessen en huiswerk is een noodzaak om met een goede voorbereiding en werkattitude naar het zesde leerjaar te gaan. Peerevaluatie en peer tutoring vormen een essentieel onderdeel van de klaswerking.

Heb ik je benieuwd gemaakt naar wat je zoal mag verwachten in mijn lessen? Ik licht graag nog een tipje van de sluier op:

•    Wiskundige vraagstukken, breuken, kommagetallen, getallenkennis, inhoudsmaten, lengtematen, rekenregels... ze kennen voor ons geen geheimen meer.
•    Taalwijzer worden we door nog beter te lezen, spreken en schrijven... daar gaan we voor!
•    Bonjour ! We praten al snel een aardig mondje Frans. 
•    We krijgen via de lessen wereldoriëntatie een breder wereldbeeld en komen heel wat te weten over onze geschiedenis, het heelal, België, milieu, anders zijn en nog veel meer.
•    Muziek? Bewegen? Zingen? Acteren? Improviseren? Experimenteren? Schilderen?  Alle talenten komen aan bod in de lessen muzische vorming!
 

We werken wekelijks met een vast uurtje zelfstandig werk. Zo leren we beter en slimmer leren!

De actualiteit wordt wekelijks in de kijker gezet. De wereld komt op die manier een stukje dichter in onze klas. 

Tijdens de KIVA-lessen sleutelen we aan betere sociale vaardigheden. We werken veel samen en er is veel ruimte voor gesprekken én meningen. Iedereen moet zich veilig en gelukkig kunnen voelen in het vijfde leerjaar. Daar streven we naar!

De methodes die we gebruiken:
•    Frans: Francofan
•    Wiskunde: ZoWISo
•    Taal en spelling: ZIEZO
•    Sociale vaardigheden: KIVA
•    W.O.: thema's van de leerkracht 
•    Muvo: thematisch werken binnen de deeldomeinen bewegingsexpressie, muziek, drama en beeld. 
 

Juf Aurelie
Het vijfde leerjaar
Juf Aurelie