ZORG / SES

Ons zorgbeleid

 

Ik ben Rina Verstrepen, zorgcoördinator in BSGO ‘De Puzzel’ en in BSGO ‘De Bel’.

Als GO!-school kiezen we ervoor om krachtig in te zetten op het realiseren van gelijke onderwijskansen.

Het  zorgteam op onze school bestaat uit de directie, de zorgleerkrachten het CLB en de zorgcoördinator (zoco).

De opdracht van de zorgleerkracht en zorgcoördinator is veel ruimer dan enkel het werken met kinderen.

Zorg is een totaalpakket, waarbij we tot doel hebben het ondersteunen van de leerling, ouders en leerkracht om elk kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

In de praktijk wil dit zeggen dat het zorgbeleid van onze scholen op drie verschillende niveaus uitgewerkt is. Deze niveaus werken in de eerste plaats constructief samen met alle betrokkenen in het belang van het kind.

 

1/ Op schoolniveau:

De zorgcoördinator denkt mee na over de schoolwerking, nieuwe ontwikkelingen en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen behouden en verbeteren. Ze ondersteunt de leerkracht, zodat zij in de klas de juiste zorg kunnen bieden aan leerlingen met specifieke noden.

Wat kan er aan bod komen :

  • Hoe kunnen we de overstap van kleuters naar het 1ste leerjaar nog vlotter laten verlopen ?
  • Hoe kunnen we snellerende kinderen meer uitdaging gegeven ?
  • Op welke manier kunnen we kinderen beter opvolgen en evalueren ?
  • Voldoen onze methodes aan de huidige noden?

De zorgcoördinator is aanwezig tijdens het overleg tussen CLB, ouders, externe begeleiders (logo, kiné …) wanneer dit noodzakelijk is.
 

Voor ieder kind wordt er een leerlingvolgsysteem opgesteld en opgevolgd door de zoco.

De zorgcoördinator volgt gedurende verschillende schooljaren alle kinderen op, waardoor zij goed op de hoogte is van de evolutie van kinderen.

 

2/ Op leerkrachtniveau

Onze visie is dat elke leerkracht alle mogelijke middelen zal inzetten, om bij elk kind maximum leerwinst te realiseren.

In onze zorgaanpak op school zal onze eerste nadruk liggen op preventie. Door te focussen op de brede basiszorg in de klas, proberen we te vermijden dat er problemen ontstaan en kunnen we ook heel snel problemen dedecteren.

De zoco zal dan ook de leerkrachten ondersteunen in hun opdracht.
 

3/ Op kindniveau

Zoco, zorgleerkracht & klasleerkracht
Door regelmatige evaluaties en het afnemen van genormeerde testen (leesniveaus, toetertest, LVS-test …) worden de leerlingen van dichtbij opgevolgd.

Zorgleerkracht

Sommige kinderen hebben extra (individuele) begeleiding nodig.

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school worden kinderen ondersteund door de zorgleerkracht en de klasleerkracht (voor meer info zorgleerkracht: zie SES leerkracht).