Rapporten

Rapport lagere school

Sinds het schooljaar 2014-2015 werken we in de lagere school met de rapporten van Questi. Ook het LVS (leerlingvolgsysteem) wordt via Questi geïmplementeerd.

De normeringen die we hanteren voor de rapportbeoordelingen werden verticaal op elkaar afgestemd.

IMG_1196

Data rapporten schooljaar 2019-2020:

- 7 november 2019

- 23 januari 2020

- 26 maart 2020

- 23 juni 2020