Rapporten

Rapport lagere school

Sinds het schooljaar 2014-2015 werken we in de lagere school met de rapporten van Questi. Ook het LVS (leerlingvolgsysteem) wordt via Questi geïmplementeerd.

De normeringen die we hanteren voor de rapportbeoordelingen werden verticaal op elkaar afgestemd.

IMG_1196

Data rapporten schooljaar 2018-2019:

- 8 november 2018

- 17 januari 2019

- 28 maart 2019

- 25 juni 2019