Rapporten

Rapport lagere school

Sinds het schooljaar 2014-2015 werken we in de lagere school met de rapporten van Questi. Ook het LVS (leerlingvolgsysteem) wordt via Questi geïmplementeerd.

De normeringen die we hanteren voor de rapportbeoordelingen werden verticaal op elkaar afgestemd.

Data rapporten schooljaar 2021-2022:rapport

- 26 oktober 2021

- 20 januari 2022

- 28 maart 2022

- 29 juni 2022